que é o tratamento térmico de indución PWHT-Post Weld

PWHT de indución (Tratamento térmico posterior á soldadura) é un proceso empregado na soldadura para mellorar as propiedades mecánicas e reducir as tensións residuais na unión soldada. Implica quentar o compoñente soldado a unha temperatura específica e mantelo a esa temperatura durante un determinado período de tempo, seguido dun arrefriamento controlado.
O método de quecemento por indución utiliza a indución electromagnética para xerar calor directamente dentro do material a tratar. Unha bobina de indución colócase arredor da unión soldada e, cando pasa unha corrente alterna por ela, crea un campo magnético que induce correntes de Foucault no material. Estas correntes de Foucault xeran calor debido á resistencia, o que resulta nun quecemento localizado da zona de soldadura.

A finalidade do PWHT de indución é aliviar as tensións residuais que se puideran introducir durante a soldadura, que poden provocar distorsións ou rachaduras no compoñente. Tamén axuda a refinar a microestrutura da zona de soldadura, mellorando a súa tenacidade e reducindo a susceptibilidade á fractura fráxil.

O PWHT de indución úsase habitualmente en industrias como o petróleo e o gas, a petroquímica, a xeración de enerxía e a construción, onde se requiren soldaduras de alta calidade por razóns de seguridade e rendemento.

O obxectivo do PWHT é reducir as tensións residuais que poden provocar distorsións ou fisuras no compoñente soldado. Ao someter a soldadura a ciclos de calefacción e arrefriamento controlados, as tensións residuais alivianse gradualmente, mellorando a integridade xeral da soldadura.

A temperatura específica e a duración do PWHT dependen de factores como o tipo de material, o espesor, o proceso de soldadura utilizado e as propiedades mecánicas desexadas. O proceso adoita realizarse despois de completar a soldadura, pero antes de que se aplique ningún mecanizado final ou tratamento de superficie.
Unha máquina de tratamento térmico posterior á soldadura por indución é un equipo especializado que se usa na industria da soldadura para realizar o tratamento térmico de compoñentes soldados.

Despois da soldadura, a estrutura metálica pode experimentar tensións residuais e cambios nas propiedades do material debido ás altas temperaturas implicadas no proceso de soldadura. O tratamento térmico posterior á soldadura (PWHT) realízase para aliviar estas tensións e restaurar as propiedades mecánicas do material.

o máquina de indución PWHT utiliza a indución electromagnética para xerar calor dentro do compoñente soldado. Consiste nunha bobina de indución que crea un campo magnético ao redor da peza de traballo, inducindo correntes eléctricas dentro dela. Estas correntes xeran calor a través da resistencia, quentando o compoñente uniformemente.

A máquina normalmente inclúe controis para axustar a temperatura, o tempo e outros parámetros para cumprir os requisitos específicos de tratamento térmico. Tamén pode ter sistemas de refrixeración ou materiais de illamento para controlar a velocidade de arrefriamento despois do quecemento.

As máquinas PWHT de indución ofrecen varias vantaxes sobre os métodos tradicionais como o quecemento do forno ou o quecemento de chama. Proporcionan un quecemento preciso e localizado, reducindo a distorsión térmica e minimizando o consumo de enerxía. O proceso de indución tamén permite taxas de quecemento máis rápidas e tempos de ciclo máis curtos en comparación cos métodos convencionais.

En xeral, o tratamento térmico posterior á soldadura por indución axuda a garantir que os compoñentes soldados cumpran os estándares requiridos de resistencia, durabilidade e fiabilidade.

 

=