O curado por indución é un proceso de curado de materiais mediante indución electromagnética. Trátase de quentar un material condutor sometendoo a un campo magnético alterno, o que fai que o material se quente debido á resistencia do material ao fluxo de corrente eléctrica. Este proceso úsase habitualmente en aplicacións industriais para curar adhesivos, revestimentos e outros materiais.

=