Quecemento por indución de lingotes cilíndricos non magnéticos

Quecemento por indución de lingotes cilíndricos non magnéticos

Calefacción de indución de tochos cilíndricos non magnéticos se modela pola súa rotación en campo magnético estático. O campo magnético prodúcese por un sistema de imáns permanentes dispostos axeitadamente. O modelo numérico resólvese mediante o noso propio método adaptativo de elementos finitos de orde superior nunha formulación monolítica, é dicir, os campos magnéticos e de temperatura resólvense simultáneamente, respectando a súa interacción mutua. Todas as non linealidades principais están incluídas no modelo (permeabilidade das partes ferromagnéticas do sistema, así como dependencias de temperatura dos parámetros físicos do metal quente). A metodoloxía está ilustrada por dous exemplos cuxos resultados se discuten.

Quecemento por indución de lingotes cilíndricos non magnéticos