Quecemento por indución de tochos de aluminio

Quecemento por indución de tochos de aluminio mediante bobinas superconductoras

Quecemento por indución de aluminio and tochos de cobre A calefacción por indución aplícase amplamente para a calefacción
de metais porque é un método limpo, rápido e na maioría dos casos moi eficiente enerxéticamente. Unha corrente alterna pasa polos enrolamentos de cobre dunha bobina para xerar un campo magnético variable no tempo. O campo induce correntes e, polo tanto, perdas resistivas na peza a quentar (ver figura 1).

Quecemento por indución de tochos de aluminio