Calefacción por inducción PDF

Calefacción por inducción

Funciona como un transformador (Transformador reductor: baixa tensión e alta corrente)
- Principio de indución electromagnética

Vantaxes da calefacción por indución

Non se require ningún contacto entre a peza de traballo e a bobina de indución como fonte de calor
A calor está restrinxida a lugares localizados áreas ou zonas de superficie inmediatamente adxacentes á bobina.
A corrente alterna (ca) nunha bobina de indución ten un campo de forza invisible (electromagnético ou fluxo) ao seu redor.

Taxa de calefacción por indución

A velocidade de quecemento da peza de traballo depende de:
Frecuencia da corrente inducida,
A intensidade da corrente inducida,
A calor específica do material (capacidade de absorber calor),
A permeabilidade magnética do material,
A resistencia do material ao fluxo de corrente.

calefacción de indución