alivio do estrés por calefacción por indución

Calefacción por indución Alivio de tensións Para o metal que foi procesado en frío, formado, mecanizado, soldado ou cortado, pode ser necesario realizar unha operación de alivio de tensións para reducir as tensións creadas durante o proceso de fabricación. Calefacción por indución O alivio do esforzo aplícase a aliaxes férreas e non férreas e está destinado a eliminar as tensións residuais internas xeradas por ... Le máis